לימודי נהיגה מונעת

צעיר נוהג

בלימודי נהיגה מונעת אין הכוונה רק לקורסי נהיגה מונעת, שמחויבים על פי החוק לנהגים שצברו מספר נקודות בגין נהיגה שלא כחוק. קורסי נהיגה אלה מאורגנים על ידי משרד התחבורה, וכל נהג שצבר מעל מספר נקודות מסויים מחוייב לעבור אותם בהצלחה על מנת להמשיך ולנהוג. קורסים אלה מרעננים עבור הנהגים את כל חוקי התנועה, עוברים על כללי נהיגה בטוחה בתנאי כביש ומזג אוויר שונים, ומחדדים את ההתנהגות הבטוחה על הכביש בכל עת ובכל מצב. קורסים אלה מועברים על ידי אנשי מקצוע מיומנים, וניתן להירשם אליהם גם ללא החיוב בחוק. נהגים מקצועיים של חברת הסעות נדרשים לעיתים לעבור קורסים כאלה או דומים, כדי לשמור על ערנות ולהתעדכן בכל התקנות החדשות הקשורות לנהיגה בכבישים, שנוספו לספר החוקים מאז קיבלו את הרשיון.

מי חייב בקורס נהיגה וכיצד לעבור אותו?

אדם שצבר מספר נקודות בגין עבירות תנועה יחויב בהשתתפות בקורס נהיגה מונעת. בהתאם לתקנה 459 א' חייב כל נהג שנרשמו לחובתו 12 עד 22 נקודות (בהתאם לשיטת הניקוד וסוגי העברות) בקורס נהיגה מונעת בסיסי, ולאדם שנרשמו 22 עד 34 נקודות חייב בקורס נהיגה מונעת מתקדם. אי התייצבות לקורסים אלה במועד יוביל לשלילת רשיון הנהיגה. ההשתתפות בקורס זה היא חובה, ויש לעבור את המבחן בתום הקורס על מנת להמשיך ולנהוג.

הקורס מאורגן באופן הבא:

  • הקורס כולל 12 שעות הדרכה ובסופו מבחן מסכם.
  • הנקודות לא נמחקות בתום הקורס באופן אוטומטי, אלא ממשיכות להיות תקפות לתקופה של שנתיים מיום ביצוע העבירה. אם נצברו 22 נקודות או יותר בתקופה של פחות משנתיים, הם יהיו בתוקף לארבע שנים ואמצעי התיקון של משרד התחבורה יוטלו על הנהג בהתאם למספר הנקודות שצבר.
  • על מנת לעבור את הקורס יש להגיע למקום שמצוין בטופס ההזמנה לקורס עם תעודת זהות, רישיון נהיגה וטופס הזימון.
  • כל עוד לא מגיע הנהג להדרכה, ימשיכו הנקודות להיות תקפות, ובמידה וירשמו נקודות נוספות הן ירשמו ויתווספו לאותו הנהג, שיידרש לאמצעי תיקון נוספים ואף חמורים יותר.
  • הקורסים נערכים במוסדות לימוד מורשים על ידי משרד התחבורה, ומועברים על ידי מומחים לדבר.

הקורסים נערכים לרוב במתכונת של שתי פגישות של 6 שעות כל אחת, או במתכונת של שלוש פגישות של 4 שעות לימוד כל אחת, ובסופן נערך מבחן מסכם.

לימודי נהיגה מונעת נוספים

בנוסף לקורסי נהיגה מונעת המאורגנים על ידי משרד התחבורה לצרכים שנימנו למעלה, יש קורסים רבים להדרכות נהיגה, ולנהיגה מונעת מסוגים שונים. אלה כוללים בין היתר:

  • לימודי נהיגה מונעת עיוניים
  • לימודי נהיגה מונעת בשטח
  • לימודי נהיגה מונעת בסימולטורים מיוחדים
  • לימודי והדרכות נהיגה לכלי רכב כבדים ומיוחדים
  • לימודי והדרכות נהיגה לנהגי שטח

לימודים והדרכות אלה מומלצים לכל נהג, ובמיוחד לנהגים וותיקים שקיבלו את הרשיון שלהם לפני שנים רבות. נהגים וותיקים לא תמיד מעודכנים בחוקי התנועה החדשים ובאמצעי המניעה החדשים. קורסים והדרכות אלה מאד חשובים, והופכים את תרבות הנהיגה להרבה יותר נוחה ובטוחה.

החשיבות של לימודי נהיגה מונעת

כפי שהוסבר, נהגים רבים זקוקים לרענון בכל הנוגע לתמרורים ולחוקי התנועה שהשתנו עם הזמן, בנוסף לכך חברות הסעות רבות הנותנות שירותי הסעה לקבוצות של אנשים מחייבים את נהגיהם לעבור קורסי הדרכה ורענון כאלה בגלל המקצועיות שהם מחויבים לה, ובגלל האחריות הגדולה המוטלת על נהגים אלה הנמצאים על הכבישים שעות רבות בכל יום. קורסים אלה מעניקים לנהגים מקצועיים אלה כלים וטיפים חשובים לנהיגה בטוחה, כדי למנוע תאונות דרכים בנסיעות אלה.

גם נהגים הנוהגים ברכבי שטח צריכים לעבור הדרכות מסודרות ומקיפות לגבי סוג נהיגה שכזו וגם נהגי חברת הסעות הנותנת שירותים אלה מחוייבים להתרענן בסוג נהיגה זו על ידי אנשי מקצוע מעת לעת. הדרכות אלה משרישות הרגלי נהיגה נכונים ובטוחים לנהגים אלה, והם יוצאים נשכרים מלימודי השלמה אלה לאורך השנים באופן בולט.

הדרכות נהיגה לנהגים מתקדמים

חברות הסעות רבות נוהגות להעביר הדרכות נהיגה לנהגיהם הוותיקים מהסיבות שנמנו למעלה. נהיגה היא תחום מורכב ומאד אחראי במיוחד כאשר מדובר בהסעת נוסעים רבים בכלי רכב אחד. כמו שרופאים ומהנדסים וטייסים צריכים לעבור הדרכות בנושאים שונים מעת לעת, כך גם על נהגים וותיקים לעשות, ובחברות רבות זהו תנאי להמשך העבודה. חברת הסעות שמקפידה על כך תהנה מנהגים מעודכנים ומתרבות נהיגה נכונה ובטוחה.