לימודי סגל רפואי תומך

סגל רפואי תומך הוא הכוח המניע מאחורי מערכת הבריאות בישראל, ובעולם בכלל. הרופאים הם כמובן הגורמים המקצועיים שמנחים את ההתנהלות כולה, אך אלו הם חברי הסגל הרפואי התומך, אחים, אחיות, עובדי מעבדה, עובדי רנטגן וכדומה, שמבצעים חלק גדול ומרכזי בעבודת הרפואה. לימודי סגל רפואי תומך הם לימודים מסודרים המוצעים בדרך כלל על ידי גופים אקדמיים…

קרא עוד